090 66 55 044 0

Quy chế hoạt động

Điều 1: Tiêu chuẩn hội viên

Muốn áp dụng Thực Dưỡng cho chính mình và có mong muốn lan tỏa Thực Dưỡng đến với cộng đồng.

Điều 2: Quyền của hội viên

Được cung cấp tài liệu, ấn phẩm về Thực Dưỡng.

Được tham dự các buổi sinh hoạt định kỳ và các sự kiện khác của CLB100. 

Điều 3: Trách nhiệm của hội viên

Tham gia các công tác chuẩn bị, hỗ trợ tổ chức các buổi sinh hoạt và sự kiện của CLB100 tùy theo năng lực và điều kiện mỗi người.

Tham vấn cho BQT những vấn đề còn hạn chế, những ý tưởng phát triển các hoạt động của CLB100.

Điều 4: Khen thưởng hội viên

Hội viên có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của CLB100.

Có những ý kiến tham mưu hữu ích được áp dụng mang lại hiệu quả trong hoạt động của CLB100.

Tham gia tích cực vào công tác tổ chức các sự kiện, các buổi sinh hoạt định kỳ hay các hoạt động khác của CLB100.

Điều 5: Kỷ luật hội viên

Hội viên vi phạm lần đầu Quy chế này và các quy định khác của CLB100 sẽ được các Trưởng nhóm nhắc nhở. Nếu tiếp tục vi phạm hoặc tái phạm thì BQT ra quyết định kỷ luật cảnh cáo.

Gây mất đoàn kết nội bộ CLB100 hoặc gây tổn hại tới uy tín, danh dự của CLB100 và các Hội viên khác.

Vi phạm quy định của pháp luật.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022.
Hệ thống đang xử lý
Thông tin liên hệ của quý khách đã được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin cho quý khách trong thời gian thích hợp nhất. Đóng