Đặt câu hỏi tới

Lương y Trần Ngọc Tài

Chủ đề

Lesson #39: Chia sẻ thực dưỡng hiện đại Cùng Lương Y Trần Ngọc Tài | 27-11-2022 | CLB100

 • Lúc08:30
 • Ngày27/11/2022
Lesson #39: Chia sẻ thực dưỡng hiện đại Cùng Lương Y Trần Ngọc Tài | 27-11-2022 | CLB100

Câu hỏi

Bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe? Gửi ngay thắc mắc của bạn đến chuyên gia clb100
Đặt câu hỏi đến chuyên gia ngay!
Lịch trực tiếp
 • Vào ngày
 • Vào lúc
 • Trực tiếp trên
  YouTube
  clb100

Các Video khác

 • 21/11/2022
  3:29
  LessonT38

  Lesson #38: Chia sẻ thực dưỡng hiện đại Cùng Lương Y Trần Ngọc Tài | 20-11-2022 | CLB100

 • 14/11/2022
  3:22
  LessonT37

  Lesson #37: Chia sẻ thực dưỡng hiện đại Cùng Lương Y Trần Ngọc Tài | 13-11-2022 | CLB100

 • 11/11/2022
  2:37
  LessonT36

  Lesson #36: Chia sẻ thực dưỡng hiện đại Cùng Lương Y Trần Ngọc Tài | 06-11-2022 | CLB100

 • 11/11/2022
  3:4
  LessonT35

  Lesson #35: Chia sẻ thực dưỡng hiện đại Cùng Lương Y Trần Ngọc Tài | 30-10-2022 | CLB100

 • 11/11/2022
  2:57
  LessonT34

  Lesson #34: Chia sẻ thực dưỡng hiện đại Cùng Lương Y Trần Ngọc Tài | 16-10-2022 | CLB100

 • 11/11/2022
  3:20
  LessonT32

  Lesson #32: Chia sẽ thực dưỡng hiện đại Cùng Lương Y Trần Ngọc Tài | 02-10-2022 | CLB100

Hệ thống đang xử lý
Thông tin liên hệ của quý khách đã được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin cho quý khách trong thời gian thích hợp nhất. Đóng